top of page

Privacybeleid

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.


LoCo (Laure Oomens Copywriting) hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen LoCo (Laure Oomens Copywriting) en jou, als (potentiële) klant. 

 1. Wie ben ik?

LoCo (Laure Oomens Copywriting), met maatschappelijke zetel/vestigingsadres te Koninklijkelaan 91, 2600 Berchem en met ondernemingsnummer BE0746.910.094 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:


2. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

3. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,

 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,

 • indien dit wettelijk verplicht is,

 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.


4. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat LoCo (Laure Oomens Copywriting) het nodige kan doen voor de copywriting en vertaling dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij LoCo (Laure Oomens Copywriting).

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van LoCo (Laure Oomens Copywriting). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die NAAM BEDRIJF organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege LoCo (Laure Oomens Copywriting), een nieuwsbrief ontvangen, enz.

5. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

LoCo (Laure Oomens Copywriting) is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorziet LoCo (Laure Oomens Copywriting) in wachtwoord-beveiligde IT, beschikt LoCo (Laure Oomens Copywriting) over een alarm-beveiliging en zijn alle medewerkers die aangesloten zijn bij LoCo (Laure Oomens Copywriting) verbonden aan het privacy-beleid. LoCo (Laure Oomens Copywriting) doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van LoCo (Laure Oomens Copywriting). Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.


8. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;

 • recht op inzage en/of kopiename;

 • recht op aanpassing of rectificatie;

 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

 • recht van bezwaar en

 • recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met LoCo (Laure Oomens Copywriting). Dit kan schriftelijk per e-mail (laureoomenscopywriting@gmail.com). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

9. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:


10. Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 21/12/2020.

LoCo (Laure Oomens Copywriting) behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.


11. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd. 

bottom of page